İlk Rus devrimi sırasında Sibirya'da ticaret yaptırın - gazetecilik ile ilgili makale

Özetler:

  • Genel olarak, Sibirya'daki ilk Rus devrimi sırasında kitap ticaretinde artış oldu.
  • Devrim sırasında Sibirya'ya gelen kitap akışının büyük bir bölümünü temsil eden oydu.
  • Devrim yıllarında Rusya'da kitap üretimi arttı.
  • Kitaplar için artan talep 1905-1907 ile sonuçlandı. Sibirya kitap ticaretinin etkinleştirilmesi.
  • Devrim yıllarında yayınlanan edebiyatın yarısından fazlası "insan kitabı" idi.
  • Kitap ticaretinde öncü rol özel kitapçılar tarafından oynandı.
  • Yıllar geçtikçe yeni kitapçılar açıldı.
  • Sibirya kitabının bölgenin ticaretindeki payı çok küçüktü.
  • Kitap köşkleri veya masalar Sibirya Demiryolunun tüm büyük istasyonlarında mevcuttu.
  • Kitap ticaretinden ve Kurgan Sosyal Demokrat organizasyondan küçük bir gelir elde etti.

Benzer Resimler: