Biyokimyasal araştırmaların ilkeleri - biyoloji üzerine bir ders kitabı

Özetler:

  • Biyokimyasal araştırmaların genel prensipleri.
  • Anlatım 16. Bağışıklık elektroforezi ilkesi.
  • Tartı: analitik biyokimya ağırlıklarının türleri, tartım hatalarının ilkeleri ve kaynakları.
  • Özel koşullar altında bir takım biyokimyasal analizlere ihtiyaç.
  • Metodun prensibi, temel tanımları ve formülleri.
  • Anlatım 5. Kromatografinin genel prensipleri, kromatografik yöntemlerin sınıflandırılması.
  • Ders 1. Biyokimya laboratuarının teçhizatı.
  • Anlatım 2. Hücre yıkımı ve ekstraksiyonu.
  • Anlatım 4. Tampon çözeltileri ve özel katkılar.
  • Anlatım 6. Sorbentlerin ve eşanjörlerin matris malzemeleri.

Benzer Resimler: