Temel Trigonometrik Formüller - Matematik Soruları

Özetler:

  • Bir çeşit formül (cool).
  • Toplama ve çıkarma.
  • Çeşitli açılardaki fonksiyonlar.
  • Yarım açılı fonksiyonlar.
  • Cos (ab) = cosacosb + sinasinb.
  • Sin (ab) = sinakosb-kosasinb.
  • Tg (ab) = tga-tgb / 1 + tgatgb =.
  • Sina-sinb = 2sin (ab) / 2cos (a + b) / 2.
  • Tga-tgb = sin (ab) / cosacosb.
  • Ctga-ctgb = sin (ba) / sinasinb.

Benzer Resimler: