Teorik mekanik (statik, kinematik, dinamik) - fizik soruları

Özetler:

  • Statik ve kinematik yapımı kayma ve serbest vektör kavramlarına dayanır.
  • Tablo 2 Statik teoremler ve kinematik arasındaki analoji.
  • Statik Kinematik hız kuvveti.
  • Güç çiftlerinin eklenmesi.
  • Sabit bir referans çerçevesine göre bir noktanın harekete mutlak denir.
  • Hareketli bir referans çerçevesine göre bir noktanın harekete göreceli adı verilir.
  • Hareketli bir sistemin sabit bir referans çerçevesine göre harekete taşınabilir bir sistem adı verilir.
  • X = f1 (t), y = f2 (t) ve z = f3 (t).
  • Uzaya herhangi bir yönde hareket edebiliyorsa rijit bir bedene bedensiz denir.
  • Belli bir katı cismin hareket özgürlüğünü sınırlayan ceset ona bir bağlantı oluşturmaktadır.

Benzer Resimler: