Fizik (temel formüller) - Matematik soruları

Özetler:

  • Şerit Moleküler-Kinetik Teorisinin Temel Denklemleri.
  • M-va'nın molar kütlesi bir mol sayısı ile alınan miktar olarak adlandırılır.
  • Brown hareketi bir sıvı (veya gaz) içinde asılı parçacıkların termal hareketi.
  • 2-3 çapı aşan mesafelerde çekici kuvvetler etkiliyor.
  • İd. gaz bir gazdır, moleküller arasındaki etkileşim önemsizdir.
  • İdeal bir gazın moleküllerinin hacimleri yoktur, bunlar maddi noktalardır.
  • = kT, burada k katsayıdır.
  • Moleküllerin ortalama kinetik enerjisinin bir ölçüsüdür.
  • Mutlak sıcaklık, moleküllerin hareketinin ortalama kinetik enerjisinin bir ölçüsüdür.
  • Aynı sıcaklık ve basınçtaki eşit hacimdeki gazlar, aynı sayıda molekül içerir.

Benzer Resimler: